Çfarë mund të gjeni në Medigreen?

Postë e sigurtë

Kënaqësi në blerje

Testera në çdo porosi

Pyetjet më të shpeshta

Medigreen ka një staf tejet të përkushtuar, i cili është gjithmonë i disponueshëm për t'i përshtatur produktet sipas nevojave dhe problematikave tuaja.

A mund ta rikthej produktin e porositur?

Për të gjitha procedurat e rikthimit/anullimit të porosisë dretjohuni tek: Terms&Conditions

Të gjitha të dhënat, duke përfshirë të dhënat personale, mjekësore dhe të pagesave, janë të koduara përpara transmetimit. Serverët tanë monitorohen vazhdimisht dhe mbrohen nga antiviruset dhe përditësimet më të fundit të sigurisë, prandaj nuk mund të aksesohen drejtpërdrejt nëpërmjet internetit.