FARMACIA MEDIGREEN


KUSHTET PËR KTHIM/NDËRRIM 


Ju duhet të menaxhoni kthimin përpara afatit të caktuar:


  • Blerje online : keni një javë kohë për të realizuar kthimin e produktit  Produktet / Artikujt duhet të jenë në gjendjen e tyre origjinale dhe të kenë gjithashtu edhe faturën përkatëse.  Kthimi duhet të bëhet vetëm në rast se është gabimi i farmacisë (Nëse produkti është i dëmtuar, produkti nuk është i duhuri), dhe jo kur është gabim i klientit. Në këtë rast,  bëhet kthimi me produktin përkatës ose me produkte me të njëjtën vlerë pa kosto shtesë për klientin. Realizimi i kthimit të produktit duhet të bëhet nga klienti vetëm në pikën tonë fizike, "Farmacia Medigreen".

ANULLIMI I POROSISË NË FARMACI 

Nëse bëni anullim të porosisë së blerë në farmaci, rimbursimi do të bëhet në të njëjtën mënyrë pagese të përdorur përblerjen.

 

Kini parasysh : Në momentin që keni aprovuar anullimin e porosisë, vlerës suaj të rimbursimit do t'i hiqet kostoja e transfertës bankare. 


Maksimumi i të drejtës prë anullim të  porosisë është 24h (1 ditë).